Välkommen till sidan för avel och uppfödning

Styrelsen har valt att avvakta med detta avsnitt på hemsidan. Vi vill att alla skall få vara med och ta fram de regler som skall gälla för publicering. 

Detta gäller uppfödare, valphänvisning och avelsdjur. 


Styrelsen kommer i god tid till nästa årsmöte ta fram ett förslag på rimliga krav för publicering som årsmötet sedan får rösta om. 


Fram tills dess så hänvisar till SKK:s hemsida Köpa Hund där ni hittar både valpannonser, uppfödare och en hel del information. 


>>>KÖPA HUND<<<


Har ni förslag eller synpunkter så ta en kontakt med webmaster


Styrelsen